Αναρτήσεις

01/12 - Astra 31.5E + Eutelsat 33E Highlights: Shanson TV και Trinitas TV HD FTA κινητικότητα στις 31.5E..

29/11 - Eutelsat 5W Highlights: "NRJ UHD και HD" κινητικότητα και πιλοτική λειτουργία στις 5.0W...

28/11 - Astra 2G - 28.2E Highlights: Μουσικόφιλη FTA κινητικότητα μει Rock και Pop διαθέσεις στον Astra 2G...

17/11: "Astra 19.2E Highlights": Μετάβαση σε Mpeg-4 για τις RTL ελβετικές εκδόσεις και FTA κινητικότητα στις 19.2Ε...

17/11 - "Astra 4.8E Highlights": Νέα FTA κινητικότητα στις 4.8Ε...

16/11 - "Hot Bird 13E Highlights": Νέα FTA κινητικότητα στις 13Ε...

15/11: "Eutelsat 7E Highlights": Τα ευνοϊκά ιχνοδιαγράμματα με Ευρωπαϊκό beam του νέου δορυφόρου Eutelsat 7C…

03/11: "Eutelsat 3B - 3.1E Highlights": EPT Sports HD κινητικότητα στις 3.1E