Αναρτήσεις

22/07 - "Hot Bird 13E FTA Highlights" - Νέα FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων μέσω της τροχιακής θέσης "13E"......

Επιπλέον διεθνείς εκδόσεις μετάβασης ΤV5 Monde HD, France 24 HD και BBC World News HD στον Badr 4 και κινητικότητα Eurosport 2 HD με ελληνικό ήχο στη ζώνη Clarke…

06/07: Νέα FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων με Tivibu Spor στην Ανατολική ζώνη Clarke...

04/07 - Κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων με Heart Summer στις 28.2Ε

03/07 - Νέα FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στην Δυτική Ζώνη Clarke...

04/07: "Astra 19.2E Highlights": Κινητικότητα FTA καναλιών και συχνοτήτων στις 19.2E...

Wave Frontier T90 και Maximum Multifeed FTA λήψεις στη ζώνη Clarke...